Top 6 antivírusový softvér Microsoft Word na ochranu vašich dokumentov

Digitálny priestor so sebou priniesol nespočetné množstvo výhod a výziev v rovnakom meradle, ale jednou z hlavných výziev, s ktorými sa globálne stretávame, je počítačová kriminalita.

Väčšina obetí počítačovej kriminality a súvisiacich hrozieb uvádza, že buď stiahli súbor alebo dokument, alebo klikli na odkaz alebo jednoducho navštívili webovú stránku, ktorú neskôr objavili, nebola bezpečná.

Používatelia programu Microsoft Word môžu mať naraz alebo inú skúsenú hrozbu, ktorá prenikla do ich počítačových systémov jednoduchým otvorením prílohy k súboru alebo stiahnutím z neznámeho zdroja.

Všeobecný stupeň nebezpečenstva pre takéto zraniteľné miesta závisí od jednoduchosti využívania, prevalencie takýchto programov, možných následkov útoku a dostupnosti pripravených protiopatrení.

Dôsledky takýchto útokov sú vážne, pretože akonáhle má útočník prístup, získa rovnaké práva, aké máte, váš používateľ, vo vašom počítačovom systéme vrátane súborov a dokumentov.

Tento článok sa zameriava na najlepší antivírusový softvér programu Microsoft Word na ochranu vás a vašich dokumentov pred vykorisťovaním a hrozbami.