Úplná oprava: Môže sa vyskytnúť problém so zvukovým zariadením

Môže sa vyskytnúť problém s občasným zobrazením hlásenia zvukového zariadenia a môže spôsobiť rôzne problémy so zvukom. Avšak, je tu spôsob, ako sa vysporiadať s touto správou na vašom PC.

Môže sa vyskytnúť problém so správou zvukového zariadenia, ktorá môže viesť k rôznym problémom.

 • Nie je nainštalované žiadne zvukové výstupné zariadenie Windows 10 Dell - Tento problém sa môže objaviť na takmer každom zariadení a problém je zvyčajne spôsobený ovládačmi. Jednoducho ich aktualizujte na najnovšiu verziu a skontrolujte, či to pomáha.
 • Môže sa vyskytnúť problém so zvukovým zariadením Windows 10, 8, 7, zvukovým zariadením - systém Windows 10 nie je jediným systémom, ktorý môže byť týmito problémami ovplyvnený. Aj keď nepoužívate Windows 10, mali by ste byť schopní používať väčšinu našich riešení.

Môže sa vyskytnúť problém s chybou zvukového zariadenia, ako ho opraviť?

 1. Uistite sa, že váš zvukový ovládač je aktuálny
 2. Nainštalujte najnovšie aktualizácie
 3. Skontrolujte, či je správne zariadenie ako predvolené prehrávacie zariadenie
 4. Preinštalujte zvukový ovládač
 5. Upravte register
 6. Spustite poradcu pri riešení problémov
 7. Vyskúšajte iný formát zvuku a vypnite zvukové doplnky
 8. Vykonajte aktualizáciu na mieste

Riešenie 1 - Uistite sa, že váš zvukový ovládač je aktuálny

Niekedy Môže sa vyskytnúť problém so správou zvukového zariadenia, ktorá sa môže zobraziť kvôli ovládačom. Vaši vodiči môžu byť niekedy zastaraní, čo môže viesť k tomuto a mnohým ďalším problémom. Ak chcete zabrániť zobrazeniu tejto správy, odporúča sa aktualizovať ovládače na najnovšiu verziu.

Ak to chcete urobiť, stačí nájsť model zvukovej karty a prevziať preň najnovšie ovládače. Väčšina používateľov má integrovanú zvukovú kartu, takže stačí navštíviť webovú stránku výrobcu základnej dosky a prevziať zvukový ovládač.

To je pomerne jednoduché, najmä ak poznáte model vašej zvukovej karty a kde hľadať ovládač. Ak sa vám zdá, že tento proces je pre vás trochu komplikovaný, môžete tiež použiť nástroje tretích strán, ako napríklad nástroj TweakBit Driver Updater na automatickú aktualizáciu ovládačov.

Tento nástroj automaticky nájde zastarané ovládače a aktualizuje ich. Ak chcete, aby váš počítač bežal hladko, nezabudnite vyskúšať TweakBit nástroj. To tiež udrží váš systém v bezpečí pred trvalým poškodením spôsobeným ručným sťahovaním a inštaláciou nesprávnych verzií ovládačov.

 • Stiahnuť teraz Tweakbit Driver Updater

Vyhlásenie: Niektoré funkcie tohto nástroja nie sú zadarmo

Akonáhle sú vaše ovládače aktuálne, skontrolujte, či problém stále pretrváva.

Riešenie 2 - Nainštalujte najnovšie aktualizácie

Podľa používateľov sa niekedy tento problém môže vyskytnúť v dôsledku závad vo Windows. Problémy s operačným systémom Windows sa môžu objaviť raz za čas a môžu spôsobiť, že sa tu vyskytne problém so správou zvukového zariadenia . Ak chcete problém vyriešiť, stačí aktualizovať systém Windows a nainštalovať najnovšie aktualizácie.

Systém Windows zvyčajne nainštaluje chýbajúce aktualizácie automaticky, ale aktualizácie môžete kedykoľvek skontrolovať manuálne. Postupujte nasledovne:

 1. Otvorte aplikáciu Nastavenia . Môžete tak urobiť rýchlo stlačením klávesu Windows + I. Teraz prejdite do časti Aktualizácia a zabezpečenie .

 2. Teraz kliknite na tlačidlo Skontrolovať aktualizácie .

Ak sú k dispozícii nejaké aktualizácie, automaticky sa prevezmú do pozadia a nainštalujú sa po reštartovaní počítača. Po reštartovaní počítača skontrolujte, či problém pretrváva.

Riešenie 3 - Uistite sa, že správne zariadenie je predvoleným prehrávacím zariadením

Podľa používateľov sa niekedy tento problém môže vyskytnúť, ak nemáte správne zariadenie nastavené ako predvolené prehrávacie zariadenie. Niekedy to môže spôsobiť, že tu môže byť problém so správou zvukového zariadenia a inými problémami, ale môžete to odstrániť nasledujúcim spôsobom:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu ovládania hlasitosti v pravom dolnom rohu a vyberte z ponuky položku Zvuky .

 2. Teraz prejdite na kartu Prehrávanie . Vyhľadajte zvukové zariadenie, napríklad reproduktory alebo slúchadlá, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte položku Nastaviť ako predvolené zariadenie . Kliknutím na tlačidlo Apply (Použiť) a OK uložte zmeny.

Po vykonaní týchto zmien skontrolujte, či problém pretrváva.

Riešenie 4 - Preinštalujte zvukový ovládač

Niekedy sa môžu vyskytnúť problémy s ovládačmi zvuku a tieto problémy môžu viesť k problému. Môže sa vyskytnúť problém so správou zvukového zariadenia . Niekoľko používateľov uviedlo, že problém vyriešili jednoduchým preinštalovaním problémových ovládačov. V skutočnosti je to celkom jednoduché a môžete to urobiť podľa týchto krokov:

 1. Stlačením klávesu Windows + X otvorte ponuku Win + X a zo zoznamu vyberte položku Správca zariadení .

 2. Keď sa otvorí Správca zariadení, vyhľadajte zvukové zariadenie, kliknite naň pravým tlačidlom myši az ponuky vyberte položku Odinštalovať zariadenie .

 3. Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením. Ak je táto možnosť k dispozícii, začiarknite možnosť Odstrániť softvér ovládača pre toto zariadenie . Pre potvrdenie kliknite na tlačidlo Odinštalovať .

 4. Po odstránení ovládača kliknite na ikonu Kontrola hardvérových zmien . Systém Windows sa teraz pokúsi nainštalovať predvolený ovládač.

Po nainštalovaní predvoleného ovládača skontrolujte, či problém pretrváva. Ak táto metóda tento problém vyrieši, môžete ponechať predvolený ovládač alebo sa môžete pokúsiť aktualizovať ho na najnovšiu verziu a skontrolovať, či tento problém vyrieši.

Riešenie 5 - Upravte register

Podľa používateľov môžu niekedy niektoré položky databázy Registry viesť k problému. Môže sa vyskytnúť problém so správou zvukového zariadenia . Problém však môžete odstrániť jednoduchým odstránením určitých položiek z registra. Postupujte nasledovne:

 1. Stlačte kláves Windows + R a zadajte regedit . Stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidlo OK .

 2. Keď sa otvorí Editor databázy Registry, prejdite na HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control a vyhľadajte LowerFilter s hodnotou LVUSBSta.sys . Po vyhľadaní tohto DWORD odstráňte LVUSBSta.sys ako hodnotu údajov a skontrolujte, či sa problém nevyriešil. Nezabúdajte, že tento protokol DWORD môže byť skrytý, takže na jeho vyhľadanie je najlepšie použiť funkciu vyhľadávania.

Používatelia tiež hlásili, že tento problém môže spôsobiť aj Upperfilters DWORD v HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control Class 4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 . Ak chcete tento problém vyriešiť, stačí upraviť Upperfilters a odstrániť stdriver64.sys z poľa Údaj hodnoty.

Musíme vás upozorniť, že úprava databázy Registry môže byť potenciálne nebezpečná, ak nie ste opatrní, takže pred vykonaním akýchkoľvek zmien by ste mali vytvoriť zálohu.

Riešenie 6 - Spustite poradcu pri riešení problémov

Niekedy T môže byť problém s zvukovým zariadením správa sa môže objaviť v dôsledku závady zvuku na vašom PC. Tieto problémy sa môžu z času na čas objaviť, a ak narazíte na jeden z týchto problémov, môžete ho opraviť jednoduchým spustením poradcu pri riešení problémov.

Systém Windows sa dodáva s rôznymi poradcami pri riešení problémov a ak máte problémy so zvukom, môžete ich opraviť pomocou jedného z mnohých dostupných poradcov pri riešení problémov. Postupujte nasledovne:

 1. Otvorte aplikáciu Nastavenia a prejdite do časti Aktualizácia a zabezpečenie .
 2. V ponuke na ľavej strane vyberte položku Riešenie problémov . Na pravej table vyberte položku Prehrávanie zvuku a potom kliknite na tlačidlo Spustiť tlačidlo Poradca pri riešení problémov .

 3. Na dokončenie poradcu pri riešení problémov postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Po dokončení poradcu pri riešení problémov skontrolujte, či problém pretrváva. Ak sa problém stále zobrazuje, skúste spustiť iné podobné poradcov pri riešení problémov a skontrolujte, či sa problém nevyrieši.

Riešenie 7 - Vyskúšajte iný formát zvuku a vypnite zvukové doplnky

Niekedy môžu spôsobiť vaše nastavenia zvuku Môže sa vyskytnúť problém so zobrazením správy zvukového zariadenia . Ak chcete tento problém vyriešiť, odporúča sa zmeniť formát zvuku a zakázať vylepšenia zvuku.

Je to veľmi jednoduché a môžete to urobiť podľa týchto krokov:

 1. Otvorte okno Zvuk, ako sme vám ukázali v riešení 3 .
 2. Prejdite na kartu Prehrávanie a dvakrát kliknite na predvolené zvukové zariadenie. V našom príklade je to Speakers.
 3. Prejdite na kartu Vylepšenia a skontrolujte, či sú všetky možnosti zakázané. Ak chcete, môžete dokonca zaškrtnúť možnosť Vypnúť všetky možnosti rozšírenia, ak chcete. Uložte zmeny a skontrolujte, či sa problém nevyrieši. Ak nie, prejdite na ďalší krok.

 4. Prejdite na kartu Rozšírené a skúste zmeniť hodnotu predvoleného formátu . Experimentujte s rôznymi hodnotami a skontrolujte, či váš problém vyrieši.

Niekoľko používateľov uviedlo, že táto metóda pre nich fungovala, preto vám odporúčame, aby ste si to vyskúšali.

Riešenie 8 - Vykonajte aktualizáciu na mieste

Ak sa problém stále zobrazuje, jediným spôsobom, ako ho vyriešiť, môže byť inovácia na mieste. Ak nie ste oboznámení, tento proces je celkom podobný čistej inštalácii, ale na rozdiel od čistej inštalácie neodstráni inovácia na mieste žiadny z vašich súborov. Ak chcete vykonať inováciu na mieste, stačí vykonať nasledujúce kroky:

 1. Stiahnite a spustite nástroj na tvorbu médií .
 2. Keď sa otvorí nástroj Media Creation Tool, vyberte možnosť Upgrade this PC now a kliknite na tlačidlo Next .
 3. Vyberte položku Prevziať a nainštalovať aktualizácie (odporúča sa) a kliknite na tlačidlo Ďalej .
 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, kým sa nedostanete na obrazovku Ready to install . Teraz vyberte Zmeniť, čo chcete zachovať .
 5. Uistite sa, že ste si vybrali Ponechať osobné súbory a aplikácie a kliknite na tlačidlo Ďalej .
 6. Postupujte podľa pokynov a dokončite proces aktualizácie.

Po dokončení budete mať nainštalovanú novú a aktualizovanú verziu systému Windows so všetkými aplikáciami a súbormi, kde ste ich opustili, a problém so zvukom by sa mal vyriešiť.

Môže sa vyskytnúť problém so správou zvukového zariadenia, ktoré môže byť dosť nepríjemné, ale ak sa stretnete s týmto problémom, vyskúšajte niektoré z našich riešení.